Obowiązują dwa terminy, w których student może ubiegać się o wyjazd: „wiosenny” od 15 kwietnia do 15 maja i „jesienny” od 5 do 30 listopada.

Wariant pierwszy daje możliwość odbywania studiów przez cały kolejny rok akademicki lub tylko semestr zimowy, wariant „jesienny” to studia tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego.

Jak dostać się na program MOST??

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach programu MOST, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc, zgłoszonych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) przez uniwersytety. Oferta miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim: 15 kwietnia lub 30 października. Na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna dostępny jest link umożliwiający przeglądanie oferty i rejestrację w systemie IRK.

Po rejestracji i wpisaniu wszystkich danych (zarówno teleadresowych jak i dotyczących przebytych studiów) wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu IRK.

Po upewnieniu się, że wybrany Uniwersytet posiada wole miejsce na danym kierunku, należy złożyć do Dziekana ds. Studenckich wydziału „Kwestionariusz” programu MOST  w celu jego zaakceptowania. Po uzyskaniu zgody dziekana macierzystego wydziału tak zaopiniowany wniosek należy złożyć w Dziale Nauczania (DS „Niechcic” ul. Katowicka 87B, pok. 12 , Pani Aneta Smalec) odpowiednio do 15 maja lub 30 listopada. Po tym terminie Działu Nauczania. przesyła wniosek do biura UKA.

Rozdziałem wybranych miejsc zajmuje się Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna w Poznaniu, która informuje zainteresowane uczelnie o podjętej decyzji do 30 czerwca lub 30 grudnia.

Zachęcamy studentów UO, którzy uzyskali wpis na co najmniej drugi rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia do udziału w ofercie kształcenia na polskich uniwersytetach, jaką jest Program Mobilności Studentów MOST.

Jakie dokumenty należy wypełnić??

Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października).

Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej Uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

I.WNIOSEK STUDENTA (KWESTIONARIUSZ)

Kolejność wypełniania:

a) Student wybiera Uniwersytet, kierunek, (ewentualnie specjalność), rok akademicki, semestr studiów. Wypełnione i wydrukowane podanie w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie kieruje do dziekana macierzystej uczelni.

b) Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.  Zaopiniowany przez dziekana kwestionariusz, student składa w Dziale Nauczania (DS „Niechcic” ul. Katowicka 87B, pok.12 u koordynatora programu MOST  – w odpowiednim terminie:

wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

c) Dział Nauczania przedstawi Twój wniosek do akceptacji Rektora/Prorektora UO. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST

d) Po zaakceptowaniu przez Prorektora podanie opuszcza uczelnię macierzystą i kierowany jest do Biura UKA w celu wydania decyzji o zakwalifikowaniu studenta do wybranej przez niego uczelni.

e) Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close